MGR. DAVID DANĚK
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Kontaktujte naši advokátní kancelář:
+420 237 837 509

Právní pomoc při autonehodě

Zaměřujeme se na právní pomoc a zastupování ve věcech dopravních nehod, obhajobu viníků dopravních nehod a na pomoc s odškodněním. Právní služby a zastoupení poskytujeme také v oblastech občanského, trestního a správního práva.

Oslovte nás a společně se domluvíme na právním zastoupení. Pokud během první porady nedojde k dohodě o poskytnutí právních služeb, bude tato porada ZDARMA.

V právní oblasti s úzkou specializací na právní pomoc při autonehodách pracujeme již 10 let. Nabízíme Vám kvalifikované právní služby a zkušenosti.

Advokátní služby

Dopravní nehody

Naše advokátní kancelář nabízí právní zastupování v oblasti dopravních nehod. Naše služby nabízíme jak poškozeným z dopravní nehody, tak i viníkům či podezřelým z dopravní nehody.

Oceňování škod

Klientům poskytujeme služby v oblasti pomoci oceňování škod způsobených v důsledku dopravní nehody. Vyhněte se nepříjemným následkům dopravních nehod a využijte kvalifikovaných služeb naší advokátní kanceláře.

Právní zastoupení

Pomůžeme Vám v oblastech občanského, trestního a správního práva. Poskytujeme právní zastoupení a obhajobu obviněných i poškozených ve sporech před soudy ČR všech stupňů.

Zastupujeme poškozené z dopravních nehod, případně pozůstalé obětí dopravních nehod, kterým vzniká nárok na náhradu škody.

Právní zastoupení nabízíme také viníkům nehody. Jednáme s viníky dopravní nehody o odškodnění nad rámec plnění pojišťovny, u které byl provozovatel vozidla pojištěn povinným ručením.

Kontaktujte naši advokátní kancelář

Kontaktní formulář